Burundi  BDLP · Burundi

Résultats

5 fiches
1.
murundi (adj.)
De nationalité burundaise.
Burundi
2. Burundi
3.
barundi (n. pl.)
Burundi
4.
murundikazi (adj. ou n. f.)
Femme burundaise.
Burundi
5.
murundi (n.)
Habitant du Burundi; personne de nationalité burundaise.
Burundi