Québec  BDLP · Québec

Résultats

6 fiches
1.
fin (de ~ matin) (loc. adv.)
Vieilli Très tôt le matin.
Québec
2.
matin (à ~) (loc. prép.)
Fam. Ce matin.
Québec
3.
matin (hier à ~) (loc. adv.)
Pop. Hier matin, hier au matin.
Québec
4.
matin (à ce ~) (loc. prép.)
Vieux Ce matin.
Québec
5.
matin (de chaud ~) (loc. prép.)
Vieilli ou région. De bon matin.
Québec
6.
matin (être ~) (loc. verb.)
Vieilli (En parlant de qqn). Être matinal.
Québec